Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3871 2239
4108 2421 500

(photo via pethcir)

Reposted fromwit wit viawaitingfortheguide waitingfortheguide
7397 9056 500

ruinedchildhood:

I’m convinced Pizza Hut wants to kill us

Reposted fromtron tron viawaitingfortheguide waitingfortheguide
Reposted fromFlau Flau viaFif Fif
0840 f446
Reposted fromkjuik kjuik viaFif Fif
3753 baa4 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaatheism atheism
    

mandehmouse:

The real sass masters

Reposted fromoll oll
9004 fe51
Reposted frompesy pesy viaoll oll
2335 5925
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamorsik morsik
Przestań się oszukiwać dziewczyno. Gdyby mu zależało to by znalazł sto sposobów, żeby się z Tobą skontaktować. Nie odzywa się? Szuka sto powodów, dla których zawsze nie może. Przejrzyj na oczy, mała.
Reposted frommesoute mesoute viaAnivia Anivia
8116 8351 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viagolebica golebica
3022 0d90
- ,,Go away''
Reposted frompeper peper viakrzywda krzywda
Nie znoszę tego, co zrobiłam ze swoim życiem, poświęciłam je ludziom, którzy nie byli ze mną naprawdę. Tym razem boli chyba bardziej, że znów kochałam tylko ja. Chciałam żeby mnie kochano, żebym choć raz była warta wszystkiego bezinteresownie. Ale to nie jest dla mnie najwidoczniej. Znów będę się krztusić łzami zasypiając, lecz tym razem inaczej, już nie ma nadziei.
— misiaczek95
Reposted frommisiaczek95 misiaczek95 viaAnivia Anivia
7303 4d51
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viaAnivia Anivia
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaAnivia Anivia
Reposted fromhogwarts hogwarts
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl