Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7350 bb2f
Reposted fromliczbapi liczbapi viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
Czy ktoś może mi znaleźć kogoś do kochania?
Każdego ranka, kiedy wstaję, umieram po trochu
Ledwo mogę ustać na nogach
Spoglądam w lustro i płaczę
Panie, co Ty czynisz?
Całe życie w Ciebie wierzyłem
Ale nie doznaję ukojenia, Panie
Ktoś och, ktoś 
Czy ktoś może mi znaleźć kogoś do kochania?
— Queen
8205 f2ec
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaSam90 Sam90
0252 caa1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSam90 Sam90
5150 b0b1 500
Reposted fromrol rol viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
To się zdarza tylko w literaturze,że on nagle rozumie,że ona jest jego całym światem.
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viamorsik morsik
Zaczynamy jako nieznajomi. Tak samo kończymy.
Reposted frompustemysli pustemysli viamorsik morsik
Człowiek może znieść bardzo dużo, lecz popełnia błąd sądząc, że potrafi znieść wszystko.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamorsik morsik
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Jakub Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromdisorderly disorderly viamorsik morsik
7337 4148

Minimalist squirrel painting

Reposted fromBremer-Knipp Bremer-Knipp viamorsik morsik
7703 9561 500
Reposted fromvandalize vandalize viaoll oll
Nigdy nie zrozumiem mężczyzn i ich toku myślenia. Chcą być szczęśliwi i traktowani najlepiej, a na życiowe partnerki wybierają sobie takie kobiety, które zwykle ich unieszczęśliwiają, ranią i zawodzą. Są przeciwieństwem tego, czego szukają.  
Nie wierzę w niemożliwe związki. Nie wierzę w „chcę z nim/nią być ale nie mogę”. Życie pod tym względem jest proste, wręcz czarno białe. Chcesz z kimś być? To bądź. Nie chcesz? To nie bądź. Nie ma półśrodków, półprawd i półrozwiązań.
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się ‘Uwaga: szkło’, to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek’?
— A. Osiecka
Ja zawsze byłam niepewna. Mnie można, jak świeczkę, zdmuchnąć. Jednym słowem, jednym gestem, jednym spojrzeniem.
— z serii życie
Reposted fromM-M M-M viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
4012 909f
Reposted fromnutt nutt viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
nie mogę oderwać
od ciebie
myśli.
— Retoryka.
Niech pan posłucha, panie Jefferies, nie jestem wykształconą kobietą, ale co do jednego jestem pewna. Kiedy mężczyzna i kobieta spotkają się i spodobają się sobie, powinni połączyć się, trach - jak para taksówek na Broadwayu, a nie siedzieć i analizować się nawzajem, jak dwa osobniki w butelkach. Kiedyś wystarczyło poznać kogoś, zainteresować się i żeniło się. Teraz, trzeba przeczytać sporo książek, pełnych cztero-sylabowych słów, analizować się do momentu, w którym nie ma różnicy między pieszczotami, a kontrolą administracyjną. Kiedy wyszłam za mąż, oboje byliśmy nieprzystosowanymi do życia dziwakami. Nadal nimi jesteśmy i cieszymy się każdą minutą.
— "Okno na podwórze" w reż. Alfreda Hitchcocka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl